Jammer genoeg zijn blessures en ongevallen ook een onderdeel van het voetbal. Wij hopen dat je deze pagina zo weinig mogelijk nodig hebt maar mocht je toch een blessure oplopen, dan kan je hieronder vinden wat je moet doen. Daarnaast vind je hier ook een kort woordje over de medische werking.

Medische werking

Voor revalidatie en eerste diagnose bij acute gevallen is er een samenwerkingsovereenkomst met Kine Schiervelde, een praktijk gelegen op hetzelfde Schiervelde-complex en gespecialiseerd in fysieke revalidatie, orthopedische revalidatie en sportrevalidatie.

 • De kiné’s zijn elke werkdag standby van 18u00 tot 22u00 wanneer er bij een blessure op training een acute diagnose gesteld moet worden.
 • Op zaterdagmiddag bij de thuiswedstrijden van de bovenbouw is er een kiné aanwezig op het jeugdcomplex.
 • Geblesseerde spelers kunnen van de accommodatie van Kine Schiervelde gebruik maken om te revalideren.
 • Het is de kine in samenspraak met clubdokter Wim Goderis die beslist wanneer een speler opnieuw mag hervatten.

Ongevallendossier bij KBVB

Bij een blessure moet ook een verzekeringsdossier opgemaakt worden voor de KBVB. Hieronder vind je het stappenplan daarvoor.

Contactpersoon verzekeringNodige documenten (hier downloaden of vragen in kantoor tvjo’s)
Jozef Joye
Heropbouwstraat 151
8800 ROESELARE
051/20 59 10
verzekering@ksvrjeugd.be
1) medisch getuigschrift (in te vullen door de dokter)
2) formulier aangifte van ongeval (niet zelf invullen, alleen onderaan rechts handtekening plaatsen!!!)
3) inlichtingenformulier ongeval (zelf zo nauwkeurig mogelijk invullen)

Eenmaal je de drie nodige formulieren hebt, volg je de volgende procedure:

 1. Je laat de behandelende geneesheer het medisch getuigschrift nauwkeurig invullen.
 2. Je vult zelf het inlichtingenformulier ongeval zo nauwkeurig mogelijk in.
 3. De jeugdspeler (vanaf 13 jaar) of zijn ouders (indien minder dan 13 jaar) ondertekent onderaan rechts het formulier ‘aangifte van ongeval‘. Je vult dat formulier niet zelf in, je kleeft alleen een briefje van de ziekteverzekering in het voorziene vakje.
 4. Je bezorgt het originele ‘medisch getuigschrift’ (geen kopie of scan!), het ‘inlichtingenformulier ongeval’ en het formulier ‘aangifte van ongeval‘ (ondertekend en met kleefbriefje van de ziekteverzekering) zo vlug mogelijk aan Jozef Joye.
 5. Jozef Joye maakt het dossier op, waarna het door gerechtigd correspondent Brecht Vermeulen naar de KBVB gestuurd wordt.
 6. Je ontvangt een ‘getuigschrift van herneming voetbal‘ (gekleurd blad, kleur varieert van seizoen tot seizoen) en betaalt en spaart ondertussen alle rekeningen en briefjes.
 7. Bij het einde van de blessure laat je de behandelende geneesheer het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ invullen. Vanaf dan mag je weer spelen, ook al is dat briefje dan nog niet in Brussel.
 8. Je gaat naar het ziekenfonds voor de mogelijke terugbetalingen en vraagt daar een ‘attest van tussenkomst’.
 9. Je bezorgt het ‘getuigschrift van herneming voetbal’, ‘het attest van tussenkomst’ en eventuele andere rekeningen aan Jozef Joye. KSV Roeselare Jeugd stuurt dan alles naar Brussel.
 10. De tussenkomst van de verzekering (- 11,40 euro vrijstelling in seizoen 2019-2020, bedrag wordt elk jaar geïndexeerd) wordt door KSV Roeselare Jeugd op je rekening gestort. Voor alle vragen hierover, contacteer brecht.vermeulen@skynet.be.

   Meer uitleg over de verzekering van de KBVB: zie het bondsreglement via de volgende link (= bondsreglement vanaf 1 juli 2020).