Privacybeleid vzw KSV Roeselare Jeugd

Wij zijn vzw KSV Roeselare Jeugd, Diksmuidsesteenweg 374, 8800 Roeselare, info@ksvrjeugd.be. Hieronder spreken we van KSV Roeselare Jeugd, ‘wij’ of ‘ons’.

Het adres van onze website is: https://ksvrjeugd.be. Met vragen over het privacybeleid kunt u terecht bij gdpr@ksvrjeugd.be.

1 Kennisgeving

Wij begrijpen dat uw privacy erg belangrijk is voor u en wij doen dan ook alles om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door KSV Roeselare Jeugd en de haar verbonden ondernemingen en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Dit privacybeleid beschrijft hoe KSV Roeselare Jeugd omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar websites en mobiele applicaties (hierna “Online Diensten”).

KSV Roeselare kwalificeert als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgevingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot: i) EU Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 en elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) alle overige toepasselijke wetgevingen die verband houden met of een impact hebben op de verwerking van persoonsgegevens of privacy. Voor inlichtingen over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via gdpr@ksvrjeugd.be.

2 Welke persoonsgegevens houden we bij via deze website?

  • We houden de noodzakelijke gegevens bij van eventuele formulieren waar onze bezoekers zich kunnen inschrijven voor bepaalde activiteiten of evenementen, dit tot na het evenement. We gebruiken deze informatie om u te contacteren over het evenement en u eventueel uit te nodigen voor het volgende gelijkaardige evenement.
  • Op deze site gebruiken we functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat specifieke voorkeuren bijgehouden worden op uw computer. Als u dan later de website bezoekt, worden deze gegevens opnieuw ingelezen. Hieronder valt bijvoorbeeld uw taalkeuze en welke pagina’s u in het verleden hebt bezocht. Deze gegevens worden door ons geïnterpreteerd om de kwaliteit van de website en onze diensten te optimaliseren. U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
  • Cookies van derden: soms wordt er verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat deze websites ook andere cookies bijhouden. Wij raden u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

3 Welke gegevens houden we bij voor onze dagelijkse werking?

  • Wij houden een spelerslijst en medewerkerslijst bij met daarop alle noodzakelijke gegevens voor een efficiënte werking van en communicatie binnen de club: geboortedatum, adres, telefoonnummer van speler en ouders, e-mailadres.
  • Wij houden de noodzakelijke gegevens bij om bij een blessure of sportongeval het verzekeringsdossier bij de KBVB op correcte wijze af te handelen.
  • Wij nemen soms groepsfoto’s of sfeerbeelden tijdens trainingen of wedstrijden. Die foto’s gebruiken we voor onze website en social media (Facebookpagina).

4 Rechten van toegang, rectificatie, vergeteldheid, overdraagbaarheid van gegevens, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken. Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met gdpr@ksvrjeugd.be.

5 Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be