Trainers en afgevaardigden worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen.

 1. De trainer is op de hoogte van de specifieke gedragskenmerken van de eigen leeftijdsgroep en behandelt deze spelers naar behoren.
 • De trainer wordt geacht te allen tijde in het jaarplan te implementeren.
 • De trainer wordt geacht te allen tijde ernaar te streven om de doelstellingen, beschreven in het jaarplan te behalen.
 • De trainer wordt geacht zijn training op te bouwen volgens de basisprincipes van het jaarplan.
 • De trainer wordt geacht de wedstrijden te coachen volgens de basisprincipes van het jaarplan.
 • De trainer zorgt dat elke speler, te allen tijde, minstens 50% van de wedstrijd speelt.
 • De trainers stemt de oefeningen af op de weeromstandigheden om blessures en ziekte te vermijden, maar ook om de velden niet extreem te belasten.
 • De trainer volgt het advies op van een arts of een kinesist bij het beantwoorden van de vraag, of een geblesseerde spelers wel of niet kan spelen.
 • De trainer verzorgt trainings- en wedstrijd gerelateerde communicatie met de eigen spelers/ouders.
 1. De afgevaardigde draagt, in samenspraak met de trainer, de verantwoordelijkheid over het invullen van het wedstrijdformulier.
 1. De trainer heeft een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de trainer het voorbeeld niet geeft.
 1. De trainer draagt de verantwoordelijkheid over zijn spelers van het moment dat zijn in de kleedkamer aanwezig zijn, op het afgesproken tijdstip, tot de spelers de kleedkamers mogen verlaten na de training of wedstrijd.
 1. De trainer en afgevaardigde zijn verantwoordelijk voor het proper achterlaten van de kleedkamers, al dan niet met medehulp van de hulp in combinatie met een roulatiesysteem.
 1. De trainer is op de hoogte van de gedragsregels van de ouders en handelt naar behoren.
 1. De trainer is steeds aanwezig op zijn trainingen, wedstrijden of andere afspraken in clubverband. Als de trainer, door omstandigheden, toch afwezig of te laat zal zijn, verwittigt de trainer de tvjo van zijn afdeling.
 1. Gelieve de snelheid van uw voertuig te matigen als u het sportcomplex betreedt.
 1. De trainer is tijdens zijn trainingen verantwoordelijk voor het opstellen, opruimen en terugplaatsen van het materiaal. Dit kan uitgevoerd worden door spelers of omstaanders, maar de trainer ziet erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Materiaal dat de trainers als onveilig beschouwt, dient niet gebruikt te worden. Hiervan wordt een melding gemaakt naar de tvjo van zijn afdeling.