Supporters worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen.

  1. Het speelveld is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en medewerkers van de club. Ouders en supporters blijven ten allen tijde achter de omheining.
  2. Gelieve het sportcomplex niet te betreden met een voertuig, maar deze op de parking te laten staan
  3. Positieve ambiance tijdens de wedstrijden creëert voor de spelers een aangename omgeving om hun wedstrijden in af te werken. Dit moedigen we vanuit de club ten zeerste aan.
  4. Een kind kan een supporter als voorbeeld zien. De supporter gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de supporters het voorbeeld niet geven.