Scheidrechters worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!

  1. Als scheidrechter ben je op de hoogte van het reglement en pas je dit te allen tijde toe
  2. Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door veel in te grijpen.
  3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
  4. Beoordeel opzettelijk- en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.
  5. Als je met een voertuig het sportcomplex/parking betreedt, gelieve de snelheid te matigen.