We tonen respect voor iedereen!

We uiten dit door:

 • Te allen tijde vriendelijk te zijn voor de clubmedewerkers
 • Niemand te discrimineren
 • Geen racistische opmerkingen te geven
 • Behulpzaam te zijn
 • De training niet opzettelijk te storen
 • Niet te stelen, gevonden goederen worden steeds aan een clubverantwoordelijke afgegeven. Verloren goederen kunnen steeds worden opgehaald op de hiervoor voorziene plekken
 • Geweld te plegen

We gedragen ons altijd sportief! Ook als anderen minder sportief zijn

We uiten dit door:

 • Geen kritiek te geven op de scheidsrechter, trainers, medespelers, supporters en tegenstander
 • De bal buiten te trappen indien verzorging nodig is
 • De bal terug te geven, als de tegenstander in balbezit was, na de verzorging
 • De tegenstander te feliciteren na de wedstrijd
 • Excuses aan te bieden na een fout

We tonen respect voor de infrastructuur en het materiaal

We uiten dit door:

 • Het materiaal steeds met de nodige voorzichtigheid te behandelen
 • Het materiaal steeds op de afgesproken plek terug te plaatsen
 • Geen opzettelijke beschadigingen toe te brengen aan materiaal, kledij en infrastructuur
 • De infrastructuur trachten netjes te houden
 • Eventuele beschadigingen te melden aan een verantwoordelijke van de club

Het team zet zich in voor ons, wij zetten on in voor het team! Vele handen maken licht werk!

We uiten dit door:

 • Als speler, zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingen en wedstrijden
 • De spelers aan te moedigen, maar het coachen over te laten aan trainers en spelers
 • Bij uitwedstrijden te ondersteunen bij het vervoer
 • Afwisselend de wedstrijdtenue te wassen
 • Een handje toe te steken als de club een actie of een evenement organiseert ten voordele van de club
 • De club te ondersteunen in het bereiken van de vooropstelde doelen