Op deze pagina vind je de volgende rubrieken:

1 Rol van de jeugdopleiding binnen de club
2 Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern
3 Strategie inzake integratie van (nieuwe) jeugdspelers in de A-kern
4 Functie/rol van de jeugdopleiding: engagement(en) van de jeugdopleiding naar spelers en ouders
5 Functie/rol van de jeugdopleiding in de community
6 Doelgroep(en) van de jeugdopleiding
7 Strategie inzake de omvang/afbakening van JO ploegen en niveaus
8 Strategie inzake de in- en uitstroom van spelers
9 Strategie inzake samenwerking op lokaal/regionaal niveau
10 Laatmature spelers
11 Voetbalspecifieke opleiding jeugd

1 Rol van de jeugdopleiding binnen de club

Als club en clubbestuur hechten we heel veel belang aan een goede begeleiding/opleiding van onze jeugd. Het is mede onze verantwoordelijkheid om deze jongeren zich op sportief, sociaal en ethisch vlak verder in de positieve zin te laten ontwikkelen.

Daarnaast is het ook onze taak ervoor te zorgen dat spelers zich goed voelen en met plezier afzakken naar onze club. M.a.w. te zorgen voor een hoog FUN-gehalte bij trainingen, wedstrijden, activiteiten, …

De sportieve hoofddoelstelling van onze jeugdopleiding is om jeugdspelers constant te verbeteren en op te leiden zodat op termijn een doorstroming naar het eerste elftal tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast trachten we in onze opleiding een sfeer te creëren waarin de spelers worden uitgedaagd om hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen en verliezen.

Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden. De ontplooiing van de speler op langere termijn primeert boven wedstrijdresultaten op korte termijn.

Wanneer we als club naar buiten kunnen komen met een positieve jeugdwerking zal dat er zeker toe bijdragen dat er extra jeugd wordt aangetrokken. Op die manier kunnen we blijven streven naar een brede basis om continuïteit binnen de jeugdopleiding te blijven garanderen. Bovendien brengen extra jeugdspelers, extra sympathisanten in contact met de club wat bijkomende mogelijkheden biedt qua medewerkers en eventuele sponsoring.

Als voetbalvereniging beschouwen wij het voetbalgebeuren ook als een middel om mensen samen te brengen, te verenigen en zo de sociale contacten te stimuleren. Onze club, in zijn totaliteit, moet een plaats zijn van ontspanning niet alleen voor de spelers maar ook voor ouders, trainers, begeleiders, familie, vrienden en sympathisanten. Het gevoel van…” ’t is daar echt fijn” moet leven bij de mensen. Verder is het ook belangrijk om onze jeugdspelers bepaalde normen en waarden mee te geven.

Orde, tucht en zelfdiscipline aanleren door om te gaan met clubregels welke centraal staan in de jeugdopleiding. Teamspirit, sportiviteit, vriendschap, eerlijkheid, respect, … zullen ook steeds een belangrijke rol blijven spelen in onze clubwerking.


2 Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern

Dit document werd opgemaakt in functie van de fusie tussen VK Dadizele en KSV Roeselare Jeugd vanaf 01/07/2021, namelijk SK Roeselare-Daisel.

Doorstroming van eigen jeugd is voor KSV Roeselare Jeugd een primaire taak.

De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler, daarnaast wordt ook gekeken naar zijn groeipotentieel en de leergierigheid.

De betere jeugdspelers, waarin de sportieve cel groeimogelijkheden ziet, kunnen doorstromen van naar het eerste elftal (1e of 3e provinciale / beloften). Daardoor kunnen externe aanwervingen beperkt worden.

Om de doelstellingen qua doorstroming te bereiken zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden nodig:

 • optimale communicatie tussen de betrokken partijen (T1, T2, U17-trainer, U21-trainer, speler en TVJO)
 • regelmatige overlegmomenten tussen de betrokken partijen (T1, T2, U17-trainer, U21-trainer, speler en TVJO)
 • een goede organisatie
 • werken volgens vastgesteld technisch beleid waarbij de voetbaltechnische- en tactische opleiding centraal staat
 • ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspelers binnen de ploegsport
 • voldoende trainingsmogelijkheden
 • bekwame en goed opgeleide jeugdtrainers
 • kwaliteitsvolle trainingen
 • voldoende oefenmateriaal

3 Strategie inzake integratie van (nieuwe) jeugdspelers in de A-kern

Dit document werd opgemaakt in functie van de fusie tussen VK Dadizele en KSV Roeselare Jeugd vanaf 01/07/2021, namelijk SK Roeselare-Daisel.

Talenten moeten de kans krijgen zich op een sportief, hoger platform te ontwikkelen. Deze kansen worden bij mogelijkheid aangereikt door onze club. Spelers van U19 trainen/spelen bij uitnodiging bij de beloften.

De volgende stap is dat de betere beloften op termijn de stap zullen kunnen zetten naar de A-kern, deze wekelijks 2 à 3 groepstrainingen te laten mee doen met de A-kern.

Ook tijdens de voorbereiding sluiten ze aan bij de A-kern, waardoor ze meekunnen op stage, mee oefenwedstrijden kunnen spelen en de hoofdcoach de evolutie die ze doormaken nauwlettend kan opvolgen.


4 Functie/rol van de jeugdopleiding: engagement(en) van de jeugdopleiding naar spelers en ouders

Vanuit de jeugdwerking willen we een bepaald engagement aangaan naar onze spelers en ouders. We proberen hen te laten verstaan wat ze al dan niet kunnen/mogen verwachten van onze werking.

VOOR DE ONDERBOUW

 • We willen werken volgens vastgesteld technisch beleid waarbij de voetbaltechnische- en tactische opleiding centraal staat.
 • We ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspelers binnen de ploegsport.
 • We voorzien 2 trainingsmomenten per week.
 • We zorgen voor een begeleiding door bekwame en goed opgeleide jeugdtrainers.
 • We zorgen voor het aanbieden van kwaliteitsvolle trainingen op maat van het kind.
 • We voorzien gevarieerd oefenmateriaal.
 • Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities.
 • Wekelijks specifieke keepertraining (voor U8 en U9)

VOOR DE MIDDENBOUW

 • We willen werken volgens vastgesteld technisch beleid waarbij de voetbaltechnische en tactische opleiding centraal staat.
 • We ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspelers binnen de ploegsport.
 • We voorzien 3 trainingsmomenten per week.
 • We zorgen voor een begeleiding door bekwame en goed opgeleide jeugdtrainers.
 • We zorgen voor het aanbieden van kwaliteitsvolle trainingen op maat van het kind.
 • We voorzien gevarieerd oefenmateriaal.
 • Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities.
 • 1 specifieke keepertraining per week. Hier wordt met vaste keepers gespeeld.

VOOR DE BOVENBOUW

 • We willen werken volgens vastgesteld technisch beleid waarbij de voetbaltechnische en tactische opleiding centraal staat.
 • We ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspelers binnen de ploegsport.
 • We voorzien 3 trainingsmomenten per week.
 • Geselecteerde spelers spelen minstens 50% van het aantal speelminuten als ze aan de selectievoorwaarden voldoen.
 • We zorgen voor een begeleiding door bekwame en goed opgeleide jeugdtrainers
 • We zorgen voor het aanbieden van kwaliteitsvolle trainingen op maat van de speler.
 • We voorzien gevarieerd oefenmateriaal.
 • Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities naargelang hun profiel.
 • Hier wordt met vaste keepers gespeeld
 • Minstens 1 specifieke keepertraining per week.

5 Functie/rol van de jeugdopleiding in de community

We hebben als club, dus ook als jeugdopleiding, een nauwe band met alle plaatselijk verenigingen.

Met KSV Rumbeke hebben we een samenwerkingsverband voor de reeks U13. KSV Rumbeke speelt met 1 ploeg in deze reeks onder de naam van KSV Roeselare Jeugd. Zie link naar samenwerkingsverbanden onderaan deze bladzijde!

Voor een betere opvolging van onze keepers werken we samen met de keepersschool WestSave. Keeperstrainer Pedro Versavel traint ook onze keepers van de bovenbouw. In de zomervakantie wordt er ook een keeperskamp georganiseerd op onze site.

Ook vergeten we zeker de skills van onze spelers niet. Hiervoor wordt er beroep gedaan op Techfoot Academy en Sportac. Wekelijks worden er techniektrainingen georganiseerd.

Eveneens organiseert Juventus Camp BeLux een jaarlijkse paasstage op de velden van KSV Roeselare.

Op die manier proberen we onze positieve contacten te onderhouden.


6 Doelgroep(en) van de jeugdopleiding

 • Door middel van het samenwerkingsakkoord op clubniveau met KSV Rumbeke en toekomstgericht met onze nieuwe fusie SK Roeselare-Daisel, kunnen we een opleiding aanbieden op zowel IP-, als Regionaal niveau.
 • Elk kind, ongeacht talent, afkomst, religie, financiële mogelijkheden, geslacht, is welkom en moet kunnen spelen
 • Op basis van talent, inzet en engagement, en enkel na een goede analyse van de evaluatie bepalen we op welk niveau een speler uitkomt
 • Voor spelers van wie het IP-niveau te hoog ligt, begeleiden we naar onze fusieploeg VK Dadizele voor het regionaal niveau. Vanaf volgend jaar wordt ook regionaal niveau aangeboden te Roeselare.
 • Meisjes kunnen terecht bij VK Dadizele. Toekomstgericht wordt op de campus te Roeselare ook een meisjesploeg opgestart.

7 Strategie inzake de omvang/afbakening van de JO ploegen en niveaus

Binnen onze club bieden we voetbal aan op interprovinciaal niveau. We streven ernaar om in elke leeftijdscategorie minstens 2 ploegen (onder- en middenbouw) en 1 ploeg (bovenbouw) in competitie te brengen.


8 Strategie inzake de in- en uitstroom van spelers

Instroom

KSVR staat open voor instroom van Interprovinciale en Gewestelijke jeugdvoetballers uit de regio. Dit zal echter op initiatief van de betreffende voetballer gebeuren, maar ook via actieve werving door KSVR bij andere verenigingen. Jeugdvoetballers uit de regio die bij KSVR willen komen voetballen, dienen op een goede manier in te stromen en daarbij op de juiste manier te worden begeleid. “Spelen bij KSVR” dient een uitdaging te zijn, vooral voor voetballers in de categorieën middenbouw/bovenbouw.

Bij de instroom zijn de volgende regels van toepassing:

 • Aanmeldingen van prestatieve jeugdspelers dienen direct te worden doorgeleid naar het Hoofd Scouting/Instroom, VERCAMP Kurt.
 • Na het sluiten van de inschrijftermijn worden er voor de ploegen geen jeugdspelers meer toegelaten.
 • Aanmeldingen voor  onze ploegen tijdens een lopend seizoen, worden door KSVR slechts toegestaan als er sprake is van een akkoord met de KBVB en de huidige club van de speler.
 • Als een jeugdspeler zich, conform de hiervoor beschreven regels, tijdig bij KSVR aanmeldt voor een ploeg in competitie, dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden door het Hoofd Instroom met de voetballer en zijn ouders. Daarbij zal onder andere worden beoordeeld of de overstap in het belang is van de betreffende speler. Bij een positieve uitkomst zal de jeugdspeler worden uitgenodigd om in een aantal trainingen zijn talent te laten zien. Op basis van de beoordeling daarvan zal worden besloten of de jeugdspeler in een ploeg van KSVR wordt geplaatst.
 • Het Hoofd Instroom zal tijdens het plaatsingstraject in alle gevallen contact opnemen met de club waar de betreffende speler vandaan komt om transparantie vanuit KSVR te waarborgen en eventueel van hun kant te vernemen waarom de speler wil vertrekken.
 • Gewestelijke voetballers die zich bij KSVR  aanmelden kunnen direct worden geplaatst  waar ruimte en behoefte is. Ook hierbij geldt om dezelfde redenen als hiervoor, dat er contact wordt opgenomen met de club waar de betreffende speler vandaan komt.

Doorstroom

Interne scouting

Om spelers te selecteren zal er o.a. intern gescout worden. Het doel van de interne scouting is gericht op de ontwikkeling van de individuele speler.

Bij het ontwikkelen van voetballers, en dus ook het ontdekken van talenten, is het scheppen van een voetbalklimaat, een voetbalsfeer en een prestatiesfeer de primaire voorwaarde. In een dergelijk klimaat krijgen talenten de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen. Daar past enkel een lange termijnbeleid bij. Alles dient in het belang van de individuele speler te gebeuren. Uiteraard blijft iedere speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en prestatie.

De belangrijkste taken voor onze vereniging zijn:

 • Het scheppen van de hierboven genoemde condities.
 • Sterke competities.
 • Voldoende trainingsmogelijkheden en trainingsmaterialen binnen de vereniging.
 • Ondersteunen van spelers die uitgenodigd worden voor  nationale selecties.
 • Goede coaching, afgestemd op het niveau en de leeftijd.

Selectiecriteria en Interne Scouting

Het is essentieel dat de selectiecriteria duidelijk verwoord zijn. Om spelers te selecteren zal er intern gescout worden.

Het scouten binnen onze vereniging gebeurt serieus en zorgvuldig.

Hierbij moet aan een aantal criteria worden voldaan:

 • Doel en werkwijze van het selecteren binnen de vereniging;
 • Selectiecriteria ten aanzien van het talent scouten (in relatie tot leeftijd);
 • Een intern goed samenwerkend scoutingskader.

Doel Interne Scouting

Het doel van het selecteren van spelers voor onze ploegen  is om talenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers, zijn duels op een niveau dat de spelers net aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties.

Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aan kan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van ontwikkelen van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te slappe wedstrijdinstelling, te lage balsnelheid, niet op tijd “omschakelen”, niet doelgericht spelen of te weinig inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas slidings maken, aan shirtjes hangen enzovoorts, in plaats van situaties binnen de voetbalbedoelingen van het spel op te lossen. Dit heeft alles te maken met de beleving van de wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. De betere spelers zullen dus met en tegen elkaar moeten uitkomen, vanaf een leeftijd dat winnen en presteren een plaats in de belevingswereld van jeugdvoetballers begint te krijgen. Dit is in het algemeen vanaf de  bovenbouw en voorbereidend op het einde van de middenbouw.

Kader Interne Scouting

Dit scoutingskader verzorgt de interne scouting binnen KSVR  en is als volgt geformeerd:

 • Hoofd Scouting (instroom/uitstroom)
 • Scouts/Interne scouts/trainers, aanvullend kader, specifiek hiervoor aan te stellen (bijvoorbeeld per twee weken scouten; dus een afgebakende functie waarin voetbalkenners eerder geïnteresseerd zullen zijn).

Werkwijze

De coördinatie en de  planning van de scouting ligt in handen van Hoofd Scouting. Hij zal in samenwerking met de interne scout(s) intern jeugdwedstrijden bezoeken. De interne scouts concentreren zich vooral op de wedstrijden van de onderbouw.

Van spelers die opvallen, zal de scout een rapport van zijn waarneming invullen in het spelersvolgsysteem. Om een reëel beeld te krijgen van een speler, zal deze minimaal 2 keer per seizoenshelft door meerdere personen bekeken worden. Het rapport kan via het spelersvolgsysteem door de Sportieve Cel bekeken en gebruikt worden tijdens de selectieprocedure.

 

Wedstrijdobservatie

Iedere trainer draagt de zorg voor de vastlegging van een aantal zaken ten aanzien van de gespeelde wedstrijden. Hiermee wordt het verloop van de wedstrijden, de bijzonderheden, de voortgang van de spelers etc. vastgelegd. Dit alles wordt vastgelegd in het spelervolgsysteem (ProSoccer Data) zodat alles centraal geregistreerd wordt. Ten behoeve van alle spelers worden zaken vastgelegd op basis waarvan het Hoofd Scouting kan (laten) anticiperen op situaties waarbij bepaalde ploegen of individuele spelers op basis van interne scouting extra aandacht moeten krijgen.

 

Begeleiding spelers

De individuele begeleiding van de jeugdspelers is een belangrijk onderdeel van de jeugdopleiding. Naast alle reguliere contacten rondom wedstrijden en trainingen kennen trainer en speler per seizoen evaluatiemomenten (IP- teams 2x, Gewestelijke- teams 1x). Beiden (bij onder en middenbouw enkel de trainer), zowel trainer als speler, vullen een evaluatieformulier in, waarin de volgende criteria vermeld staan:

 • Technische vaardigheden: Balcontrole, behendigheid, balvaardigheid, schot, passing etc.
 • Mentale eigenschappen: Incasseringsvermogen, wedstrijdmentaliteit, concentratie, inzet.
 • Fysieke eigenschappen: Duels, hardheid, lengte.
 • Tactische eigenschappen: Aanspeelbaarheid, inzicht, omschakeling etc.
 • Lichamelijke eigenschappen: Kracht, lenigheid, startsnelheid.
 • Karaktereigenschappen: Zelfvertrouwen, positie in de groep, gedrag naar tegenstander, gedrag naar trainer/leider.
 • Algemene indruk

Trainer en speler bespreken de uitkomsten van de evaluatie met elkaar en stemmen met elkaar af welke individuele doelstellingen uit de evaluatie voortkomen voor de komende periode.

 

Teamindeling

Aan het einde van het voetbalseizoen worden de teamindelingen voor het nieuwe seizoen bepaald. Dit is een omvangrijke en complexe operatie waarbij een zorgvuldige en duidelijke procedure, gebaseerd op het technisch beleidsplan, noodzakelijk is.

Bij een tekort aan spelers in een team is een protocol opgesteld waarin beschreven staat wat de afspraken zijn,  namelijk het consulteren van de opvolgingslijst van de niet-aangesloten spelers.

Uitstroom

Het kan voorkomen dat een speler naar een andere club of door  studie (tijdelijk) stopt. Het kan uiteraard ook zo zijn dat spelers die om één of andere reden het niveau van de andere ploeg ontstegen zijn, in de omstandigheid komen dat ze overwegen om weer bij KSVR  terug te keren.

Om de talenten en spelers die naar een andere club vertrekken of (tijdelijk) stoppen te blijven volgen, is een actieve benadering nodig. Dit kan door deze mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst, voetbalwedstrijd of andere activiteit. Verder is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over het onderhouden van de contacten. Belangrijk is dat het Hoofd Jeugdopleiding deze contacten bewaakt en bewaard. Uiteindelijk proberen we de stimulans en aandacht van (oud-)voetballers terug te winnen voor onze vereniging. Op deze manier kunnen ze ook perfect werk doen als ambassadeurs voor onze vereniging.

Door een positieve clubcultuur in stand te houden met zowel aandacht voor het prestatieve als het recreatieve voetbal dienen spelers ook gestimuleerd te worden om langer door te voetballen. Te vaak zien we dat bijvoorbeeld selectiespelers te vroeg stoppen met voetballen, terwijl ze bijvoorbeeld een belangrijke begeleidende rol kunnen spelen in een derde of vierde elftal. Ook hier ligt een opgave om de vroegtijdige uitstroom te bewaken.


9 Strategie inzake samenwerking op lokaal/regionaal niveau

Samenwerking is een zeer belangrijke pijler binnen het beleid van KSV Roeselare Jeugd en dit op verschillende niveaus.

Binnen deze verschillende niveaus hebben we steeds de intentie om ons te profileren als een club met een verhaal op Interprovinciaal niveau.

 1. Samenwerking op Elite niveau

Sinds de onderhandelingen voor de fusie met VK Dadizele naar SK Roeselare-Daisel zijn wij ook gesprekken aangegaan met Club Brugge.

Daar Club Brugge NEXT vanaf volgend seizoen op de velden zal spelen van de eerste ploeg dit in combinatie met de eerste ploeg van SK Roeselare-Daisel, hebben we een samenwerking aangegaan met Club Brugge om ons spelniveau naar een hoger niveau te tillen. De expertise die Club Brugge in huis heeft, kan enkel ten goede komen van de spelers van KSV Roeselare Jeugd. Tussen beide clubs wordt in de loop van het seizoen verder bekeken wat ze in de toekomst voor elkaar kunnen blijven betekenen.

 • Samenwerking op lokaal niveau

Sinds de start van seizoen 2020-2021 heeft KSV Roeselare Jegud een officieel partnership met KSV Rumbeke, dit voornamelijk voor de U13-ploeg. Zie het document met de officiële samenwerkingsverbanden binnen de provincie West-Vlaanderen:

Ook met VK Dadizele en dit in functie van de toekomstige fusie naar SK Roeselare-Daisel wordt er nauw samengewerkt.


10 Laatmature spelers

Laatmature spelers zijn spelers die een jongere biologische leeftijd hebben dan hun ontwikkelde leeftijdsgenoten. Deze fysiek minder mature kinderen hebben de groeispurt nog niet achter de rug en zijn hierdoor vaak minder competitief. KSV Roeselare Jeugd wil aan deze groep spelers extra aandacht besteden en hen stimuleren om via de officiële kanalen hen de mogelijkheid te bieden in een jongere categorie te spelen. Vraag indien gewenst de nodige info bij de TVJO’s.

Let wel: De speler die van deze afwijking geniet, verliest ze op definitieve wijze vanaf het moment dat hij ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van zijn eigen leeftijdscategorie en is hierdoor niet meer gekwalificeerd in de afwijkende categorie.

Je vindt alle info en een filmpje met uitleg via deze link op de site van Voetbal Vlaanderen.


11 Voetbalspecifieke opleiding jeugd

Je vindt onze voetbalspecifieke opleiding voor de jeugd in het onderstaande PDF-document.