Posted on

Beste ouders, spelers, trainers en medewerkers,

Vandaag ontvingen wij een schrijven van Voetbal Vlaanderen omtrent onze Interprovinciale audit met volgende inhoud : 
Omwille van de coronamaatregelen kon de audit niet volledig afgewerkt worden. Er moeten nog 3 praktijkmomenten, waaronder wedstrijden 8 tegen 8 en 11 tegen 11, plaatsvinden. Het resterende deel van de audit wordt hierdoor uitgesteld tot het najaar van 2021.
Ondertussen kan de club op hetzelfde interprovinciaal niveau blijven spelen als in het seizoen 2020 – 2021.

Goed nieuws dus voor onze jeugd! Wij danken iedereen voor het vertrouwen.

Met sportieve groeten

Het coördinatieteam
Het jeugdbestuur