Posted on

Beste spelers en ouders,

de dooi is ingezet, maar…

We zullen de komende week enkel gebruik maken van het kunstgrasveld. We willen de grasvelden de tijd geven de sneeuw en de voorspelde regen te verwerken. Zo kunnen we onze grasvelden optimaal houden om de komende weken / maanden kwalitatief te kunnen trainen op alle velden:

Door de beperkte capaciteit (maximum 4 bubbels per veld) kunnen we voor de komende week de onderbouw en middenbouw (U6 tem U13) slechts 1 moment aanbieden. De planning hiervan zal worden gecommuniceerd door de teamtrainers. De specifieke planning van de bovenbouw ( U14 tem U17 ) wordt eveneneens gecommuniceerd door de teamtrainers.

Protocol :

  • Alle spelers betreden het jeugdcomplex met mondmasker en doen dit pas af na het betreden van hun bubbelzone op het veld. Bij het verlaten van het veld na de training, wordt het mondmasker terug opgezet.
  • Nooit betreedt een speler een andere bubbelzone dan degene die hem wordt toegewezen.

We hopen weldra op betere tijden (versoepeling covid + weersomstandigheden), zodat we de spelers terug een normaal stramien kunnen aanbieden.